Det siger nogle af deltagerne fra Reventlow Lilleskoleom uddannelsen: “Den karismatiske underviser”

“Man kan mærke med det imsamme, at værktøjerne virker” (Tim, lærer)
“Dejligt at blive bevidst om egen undervisning. Jo mere jeg kan pr. automatik, jo mere overskud til klassen” (Helle, lærer)
“Jeg kan mærke, at jeg er blevet mere tydelig i min undervisning. Som person er jeg mere bevidst om min nonverbale kommunikation. Min udvikling har gjort min undervisning og anden interaktion med andre nemmere” (Kikki, lærer)
“Jeg er blevet opmærksom på min egen virkning på eleverne” (Anne, lærer)
“Jeg blev igennem uddannelsen bevidst om, hvad det var, jeg gjorde og dermed også hvad jeg kunne gøre bedre ved hjælp af værktøjerne” (Morten, lærer)
“5 dages læring og så SÅ vigtig læring” (Mette, skoleleder)