7. april 2011

Foredrag

Den karismatiske underviser

Målgruppe: Undervisere i grundskolen og ungdoms- og voksenuddannelserne
Varighed: 2 timer.

De fleste undervisere mindes ofte de der helt særlige undervisere fra ens egen skoletid, der brændte tydeligt igennem med budskaberne og som gjorde selv det mest kedelige stof spændende. Det var undervisere, der gav plads til børnenes holdninger, samtidig med at der ikke herskede nogen som helst tvivl om, hvem der i sidste ende bestemte. Men hvad gjorde disse undervisere, hvad var det de kunne? Og kan nutidens undervisere blive ligesådan?

På sin helt egen måde giver Svend Erik Schmidt i dette tankevækkende foredrag et konkret bud på, hvad der skal til for at blive en karismatisk underviser. Det handler om at beherske faget, at kunne anvende nogle konkrete værktøjer teknikker, men også om at kunne ”læse” den enkelte elev eller den gruppe, du underviser. Svend Erik Schmidt præsenterer i foredraget en grundlæggende kommunikationsmodel, og der gives eksempler på helt konkrete værktøjer med indlagte øvelser undervejs.

Alle kan lære at blive en karismatisk underviser. Især hvis man har hørt dette foredrag først.

Målgruppen er undervisere i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Motivationspædagogik

Målgruppe: Lærere, pædagoger, bestyrelsesmedlemmer og ledere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
Varighed: 2 timer.

Vi har fået en ny skolereform – både på grundskoleområdet og på erhvervsskoleområdet. Et fundamentalt nyt grundlag at lave skole på er hermed lanceret. Og flere reformer er på vej.
Hvordan får vi reformerne til at virke i praksis? Hvad er det for en pædagogik, der er brug for? Motivationspædagogik kunne være svaret.
Afgørende for al læring er, at eleverne er motiverede. Motivationspædagogik er en pædagogik udviklet i samarbejde med Undervisningsministeriets Fastholdelses Taskforce i perioden 2008-2012 og implementeret på en række erhvervsskoler i perioden 2012-2016. Motivationspædagogik fokuserer på at øge elevernes lyst til læring igennem en varieret og meningsfuld undervisning., der tager udgangspunkt i elevernes styrker, tydelig kommunikation og foretrukne måder at lære på.
Undervisningen struktureres ud fra tydelige mål med vægten på den enkelte elevs progression i et meningsfyldt og anerkendende læringsfællesskab. Svend Erik Schmidt har været medudvikler af Motivationspædagogik og medforfatter til heftet: ”Motivationspædagogik – metoder til at motivere eleverne i undervisningen” (Undervisningsministeriet 2016).
Svend Erik Schmidt var også faglig ansvarlig for Drengeakademiet 2012, og metoderne i Motivationspædagogik er blandt andet set udfoldet i praksis i ”Drengeakademiet” på DR 1 i efteråret 2014.
På en munter og lærerig facon giver Svend Erik Schmidt i dette tankevækkende foredrag konkrete bud på Motivationspædagogik i praksis. Og så er det helt lovligt…

Stil skarpt på børnenes læring - vejen til en endnu bedre skole

Målgruppe: Lærere, pædagoger, ledere og forældre i skolen.
Varighed: 2 timer.

Der er rigtig mange gode initiativer og storstilede udviklingsprojekter i gang i øjeblikket med mange forskellige interessenter og aktører, når det handler om at gøre skolen endnu bedre. Og flere er sikkert på vej, og det er godt. Og senest har vi som bekendt fået en ny skolereform.
Hvordan får vi helt konkret gjort skolen endnu bedre tirsdag i 2. time i regnvejr?
Svaret er helt enkelt: “Indret skolen, så læreren får ro til at være lærer og koncentrere sig om at stille skarpt på børnenes læring – skolens kerneydelse”.
På en munter og lærerig facon giver Svend Erik Schmidt i dette tankevækkende foredrag sit eget konkrete bud på, hvad der skal til for at gøre en god skole til en endnu bedre skole med god energi, hvor både børn og voksne stortrives, og hvor børnene får mulighed for at tilegne sig læringen på mange forskellige og sjove måder. Og hvor fokus er på barnets læring.
Foredraget sætter fokus på, hvordan der i skolen kan skabes optimale læringssituationer, hvor barnet og forældrene oplever, at der er endnu bedre sammenhæng imellem sklæring” og barnets “lyst til læring”.

Læringsstile – den skandinaviske Boström & Schmidt model

Målgruppe: Undervisere, studerende og alle med interesse for læring.
Varighed: 2,5 timer.

Der er rigtig mange gode initiativer og storstilede udviklingsprojekter i gang i øjeblikket med mange forskellige interessenter og aktører, når det handler om at gøre skolen endnu bedre. Og flere er sikkert på vej, og det er godt. Og senest har vi som bekendt fået en ny skolereform.
Hvordan får vi helt konkret gjort skolen endnu bedre tirsdag i 2. time i regnvejr?
Svaret er helt enkelt: “Indret skolen, så læreren får ro til at være lærer og koncentrere sig om at stille skarpt på børnenes læring – skolens kerneydelse”.
På en munter og lærerig facon giver Svend Erik Schmidt i dette tankevækkende foredrag sit eget konkrete bud på, hvad der skal til for at gøre en god skole til en endnu bedre skole med god energi, hvor både børn og voksne stortrives, og hvor børnene får mulighed for at tilegne sig læringen på mange forskellige og sjove måder. Og hvor fokus er på barnets læring.
Foredraget sætter fokus på, hvordan der i skolen kan skabes optimale læringssituationer, hvor barnet og forældrene oplever, at der er endnu bedre sammenhæng imellem sklæring” og barnets “lyst til læring”.

Brænd igennem med dit budskab

Målgruppe: Medarbejdere og ledere i offentlige og private virksomheder.

”Kommunikation bliver vanskeligt lige i det øjeblik, at der er mere end en person tilstede”
“Hvorfor forstod de det ikke? Jeg havde jo givet dem en forklaring”. “Hold da op, hvor er dette møde kedeligt. gab”. “Fantastisk indlæg. Jeg kan huske det hele ordret”.
“Vi møder os efterhånden ihjel”
Du kan måske nikke genkendende til nogle af disse udsagn.
Med udgangspunkt i nogle helt enkle principper om effektiv kommunikation redegør Svend Erik Schmidt i en uhøjtidelig og til tider munter tone for nogle særdeles effektive værktøjer, som kan gøre kommunikationen tydeligere og mere effektiv på arbejdspladsen.
Du bliver klogere på din egen foretrukne måde at kommunikere på. Du lærer at spotte andres foretrukne måder at kommunikere på. Du får værktøjer til at optimere din kommunikation – både når du giver oplæg i plenum, og når du deltager i et møde.

Skriv et svar