7. april 2011

Foredrag

Deltagelsesmuligheder for alle børn og voksne i skolen – men hvordan?

På trods af utallige tiltag i de senere år er det ikke lykkedes for alvor at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn i den danske folkeskole. Måske skal vi starte med at interessere os for at sikre deltagelsesmuligheder for alle pædagoger og lærere omkring børnene.

Hvordan får vi flere børn i privilegerede positioner i længere tid og færre børn i udsatte positioner i kortere tid?

Der findes ikke et enkelt svar på dette spørgsmål, men vi skal tænke anderledes. Vi skal gentænke skolen. Vi skal bevæge os væk fra at psykologisere skolen og mere gå i retning af at pædagogisere skolen igen.

I dette foredrag giver Svend Erik Schmidt i en uhøjtidelig tone til tider tilsat humor sit bud på, hvad der for ham at se er helt nødvendige forudsætninger for, at skolen kan blive et sted med deltagelsesmuligheder for alle børn og voksne.

  • Deltagelsesmuligheder for alle pædagoger og lærere
  • Varierende og motiverende læringsmiljøer
  • Mål med mening og ikke for styrende og forstyrrende mål
  • En god feedbackkultur
  • Nærværende ledere med en tydelig vision og tillid til pædagogerne og lærerne
  • Samarbejdende forældre, der er bevidste om, at skolen har forandret sig
  • Mindre indblanding fra enkeltsagspolitikere og trends, der skylder ind over os

Foredraget giver et tankevækkende indspark i hverdagen.

Målgruppe: Pædagoger, lærere, skolebestyrelser, skoleledelser, forvaltninger og politikere. Varighed: 90 min.

Den karismatiske underviser – teknik og kunst

De fleste undervisere mindes ofte de der helt særlige undervisere fra egen skoletid. De brændte tydeligt igennem med budskaberne og gjorde selv det mest kedelige stof spændende. Det var undervisere, der gav plads til børnenes holdninger, samtidig med at der ikke herskede nogen som helst tvivl om, hvem der i sidste ende bestemte. Men hvad gjorde disse undervisere? Hvad var det de kunne? Og kan nutidens undervisere blive ligesådan?

På sin helt egen måde giver Svend Erik Schmidt i dette tankevækkende foredrag et konkret bud på, hvad der skal til for at blive en karismatisk underviser. Det handler om at beherske faget. I skal kunne anvende nogle konkrete teknikker, men også kunne ”læse” den enkelte elev eller den gruppe, I underviser. Svend Erik Schmidt præsenterer jer for en grundlæggende kommunikationsmodel, og konkrete værktøjer med indlagte øvelser undervejs.

Alle kan lære at blive en karismatisk underviser. Især hvis man har hørt dette foredrag først.

Målgruppen er undervisere i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne. Varighed: 2 timer.

Motivationspædagogik

Afgørende for al læring er, at eleverne er motiverede. Motivationspædagogik er en pædagogik udviklet i samarbejde med Undervisningsministeriets Fastholdelses Taskforce og implementeret på en række erhvervsskoler i Danmark.

Motivationspædagogik fokuserer på at øge elevernes lyst til læring igennem en varieret og meningsfuld undervisning. Den skal tage afsæt i elevernes styrker, tydelig kommunikation og foretrukne måder at lære på. Man strukturerer så at sige undervisningen ud fra tydelige mål. Vægten lægges på den enkelte elevs progression i et meningsfyldt og anerkendende læringsfællesskab. Svend Erik har været medudvikler af Motivationspædagogik og medforfatter til hæftet: ”Motivationspædagogik – metoder til at motivere eleverne i undervisningen”. Derudover var han også faglig ansvarlig i forbindelse med opstarten af Løkkefondens Drengeakademi.

På en morsom og lærerig facon giver Svend Erik i dette tankevækkende foredrag konkrete bud på Motivationspædagogik i praksis.

Målgruppen er lærere, pædagoger, bestyrelsesmedlemmer og ledere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Varighed: 2 timer.

Brænd igennem med jeres budskab

”Kommunikation bliver vanskeligt lige i det øjeblik, der er mere end én person tilstede”. “Hvorfor forstod de det ikke? Jeg havde jo givet dem en forklaring”. “Hold da op, hvor er dette møde kedeligt. Gab”. “Fantastisk indlæg. Jeg kan huske det hele ordret”. “Vi møder os efterhånden ihjel”. Du kan måske nikke genkendende til nogle af disse udsagn.

Med udgangspunkt i nogle helt enkle principper om effektiv læring og kommunikation, redegør Svend Erik i en uhøjtidelig og til tider munter tone for nogle særdeles effektive værktøjer. De kan gøre læringen og kommunikationen lettere, sjovere og mere effektiv på arbejdspladsen.

I bliver klogere på jeres egen måde at lære og kommunikere på, og lærer at spotte andres foretrukne måder at lære og kommunikere på. I får værktøjer til at optimere jeres kommunikation – både når I giver oplæg i plenum, og når I deltager i et møde.

Målgruppen er medarbejdere og ledere i offentlige og private virksomheder. Varighed: 2 timer.