Standardtitel

“Svend Erik ramte lige præcis plet i forhold til målgruppen (pædagoger og medhjælpere fra 0-6 års-området) med sin forholdsvis lette tilgang til teoridelen og sin personlige formidling af praksisdelen, hvor han med stort overblik og fin humor også fik bragt tilhørerne selv i spil.”

Margit Enderlein – Egedal Kommune, Område 2´s daginstitutioner