BRÆND IGENNEM I UNDERVISNINGEN

Nu har du en enestående mulighed for at få Svend Erik Schmidt helt ind i undervisningen på din skole. Gennem et 3-dages forløb vil Svend Erik observere elever og undervisere, der munder ud i konkrete værktøjer, der hjælper underviserne med at brænde igennem med deres budskab.

Eksperten rykker med helt ud i klassen

  • Forløbet starter med et formøde med ledelsen og eventuelle medarbejderrepræsentanter. Derefter besøger Svend Erik klasserne helt uformelt for at mærke atmosfæren.

  • Oplæg for alle undervisere med fokus på konkrete værktøjer, der hjælper underviserne med at brænde igennem med deres budskab og håndtere eventuelle udfordringer i respekt for elevernes forskelligheder og gruppedynamikken i klassen. 

  • Desuden observerer Svend Erik op til fire underviseres undervisning og giver efterfølgende individuel feedback. Andre kollegaer er velkomne til at deltage, hvis det er muligt rent skemateknisk. 

  • Efterfølgende holder Svend Erik et perspektivmøde med ledelsen med fokus på implementering og udbredelse af de nye ideer, værktøjer og metoder. 

  • Afslutningsvis giver han endnu et oplæg for alle undervisere med fokus på handleanvisninger for at styrke undervisernes evne til effektivt at formidle deres budskaber og håndtere de udfordringer, der kan opstå i forhold til elevernes forskelligheder og gruppedynamikker.

Forløbets struktur

Dag 1

Formøde med ledelsen: Mødet afstemmer forventninger til det kommende forløb og forbereder ledelsen på observations- og feedbackdagen for maksimalt udbytte. Der drøftes også muligheder for, at flere kollegaer kan overvære dele af dagen.

Besøget i klasserne: Svend Erik Schmidt foretager et uformelt besøg i klasserne for at fornemme undervisningskulturen og samle inspiration til det senere oplæg for underviserne, som dermed bliver mere nærværende og tilpasset skolen.

Oplægget for underviserne: Svend Erik Schmidt holder et 2,5 timers oplæg, hvor han præsenterer konkrete værktøjer fra sin bog “Den karismatiske underviser – 10 konkrete værktøjer”, for at styrke undervisernes evner og tilgang til undervisning.

Dag 2

Ledelsen har forud for dagen udvalgt fire undervisere, som vil blive observeret og modtage individuel feedback fra Svend Erik Schmidt. For at forberede sig bedst muligt, får disse undervisere udleveret bogen “Den karismatiske underviser – 10 konkrete værktøjer”, som de opfordres til at læse inden dagen. Formålet er at ruste underviserne til selv at kunne varetage Svend Erik Schmidts rolle i fremtidige observations- og feedbackforløb med kollegaer.

Dagen er struktureret i fire “runder”, hvor hver underviser observeres og efterfølgende modtager feedback. Skolen er ansvarlig for den skematekniske koordinering af dagen.

Dagens program kan være som følger:
– Kl. 8.00 – 8.45: Observation af underviser 1
– Kl. 9.00 – 9.45: Feedback til underviser 1
– Kl. 10.00 – 10.45: Observation af underviser 2
– Kl. 11.00 – 11.45: Feedback til underviser 2
– Kl. 12.00 – 12.45: Observation af underviser 3
– Kl. 13.00 – 13.45: Feedback til underviser 3
– Kl. 14.00 – 14.45: Observation af underviser 4
– Kl. 15.00 – 15.45: Feedback til underviser 4

Dag 3

Perspektivmødet med ledelsen:
Mødet, der involverer både ledelsen og eventuelle medarbejderrepræsentanter, varer 2,5 time. Selvom indholdet fra observationerne og den efterfølgende feedback er fortroligt og ikke videregives direkte til ledelsen, kan Svend Erik Schmidt alligevel give et generelt overblik over undervisningens kvalitet på skolen. Han kan identificere områder, hvor der er mulighed for at styrke underviserne, så de bliver bedre til at formidle deres budskaber og håndtere udfordringer, samtidig med at de respekterer elevernes forskelligheder og gruppedynamikker.

På mødet får ledelsen desuden konkrete værktøjer til at implementere nye ideer og metoder i undervisningen og til at opretholde momentum – eller som det udtrykkes, “holde gryden i kog”. Denne indsats skal sikre en vedvarende forbedring af undervisningsmiljøet og effektiviteten på skolen.

Om Svend Erik Schmidt

Svend Erik Schmidt har over de seneste 10 år observeret mere end 500 timers undervisning på grundskoler og ungdomsuddannelser og givet feedback, hvilket har bekræftet hans overbevisning om, at ægte skoleudvikling kræver tæt samarbejde med underviserne i praksis. 

Han er uddannet lærer og har arbejdet både som lærer og leder i Billund Kommune, hvor han medvirkede i store pædagogiske forandringer. Svend Erik har studeret læringsstile og non-verbal kommunikation i USA og anvendt metoderne i danske uddannelsesinstitutioner. 

Han er kendt fra TV2’s “Plan B” og “Skolen – verdensklasse på 100 dage” og har bidraget til udviklingen af Motivationspædagogik for Undervisningsministeriet. Han er forfatter til “Den karismatiske underviser – 10 konkrete værktøjer”, hvor han tilbyder effektive metoder til at forbedre undervisningen.

“At invitere Svend Erik ind i mit læringsrum har været en meget positiv oplevelse. Man glemmer hurtigt hans tilstedeværelse, så min undervisning forblev naturlig. Det stærkeste ved forløbet har været den personlige feedback og coaching. Selvom jeg er erfaren og passioneret omkring min undervisning af unge håndværkere, var det berigende at høre hans syn på min undervisningsstil og fremtoning, hvilket ledte til en værdifuld samtale. Det er svært at specificere præcis hvad jeg har fået ud af det, men det har styrket os Grundforløb 1-lærere, og vi kan nu arbejde videre sammen på dette grundlag.”
Rasmus Møller
Tømrerfaglærer, Learnmark Horsens

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.